Allergibehandling - bliv fri for allergi uden brug af medicin.
Bliv behandler - lær det af stresskonsulent Ole Larsen tlf.58161234.

Skælskør 2021

Juridisk information fra Rygstøtten Aps, CVRnr. 18106388, v. Vibe og Ole Larsen, Hesselhaven 4, 4230 Skælskør. Tlf. 58161234.

Når du benytter Rygstøttens produkter og seviceydelser, accepterer du vores juridiske vilkår.

Oplysninger fra hjemmesiden og angivne behandlere må på ingen måde tages som erstatning for behandling af uddannet og godkendt læge. Ingen behandlere blander sig i lægens diagnose og anvisninger. Oplysningerne på hjemmesiden er udelukkende til informationsbrug.

Klienten skal oplyse behandleren om evt. sygdomstilstande, der kan udgøre en risiko ved behandling, f. eks. tidligere allergisk chok, alvorlig hjertelidelse eller transplantation.

Ingen allergibehandler lader klienten indtage fødevarer, som egen læge har givet forbud mod. Hvis klienten ønsker at tjekke virkningen af behandlingen, kan det ske hos egen læge og under dennes ansvar.

Rygstøtten kan på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt på hjemmesiden eller skriftligt materiale.

Rygstøtten leverer tjenesteydelser og sundhedsprodukter. Risikoen for og ved det leverede overgår til kunden ved kundens modtagelse heraf. Kunden er selv ansvarlig for at overholde doseringer og betingelser for holdbarhed ved sundhedsprodukter. Vi fraskriver os ansvar for produkter, der bruges på forkert måde i forhold til forskrifter.

 Ethvert krav om erstatning eller anden økonomisk kompensation mod Rygstøtten Aps kan ikke overstige fakturabeløbet for det leverede, som erstatningskravet vedrører. Samme ansvarsbegrænsning gør sig gældende for serviceydelser, herunder behandling og vejledning.

I forbindelse med en evt. reklamation har Rygstøtten ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen måtte have påført Rygstøtten, såfremt der ikke kan konstateres fejl, for hvilke Rygstøtten er ansvarlig.

 Rygstøttens hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er underlagt vores kontrol. Sådanne links er et servicetilbud til læseren. Rygstøtten påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af sådanne linkede hjemmesider eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på de enkelte hjemmesider.

Copyright: Informationerne på hjemmesiden og i bogmateriale må citeres, når kilden angives. Alt må kopieres til privat brug. Alt materiale, der ophavsretligt tilhører Rygstøtten, må ikke kopieres til salg, distribueres eller på anden måde gengives uden tilladelse.

Undervisningmateriale vedr. stresskonsulent og efteruddannelseskurser i f.eks. allergi, psykisk afbalancering, klapmetoden, smertebehandling, kostvejledning og mentaltræning må ikke bruges af andre til kursus- og uddannelsesvirksomhed med mindre, der foreligger godkendelse og instruktørtræning. Personer uddannet af Ole Larsen må dog fra "Slut med hovedpine, rygsmerter og andre plager" i begrænset omfang hente tekst og tegninger til klientbrug og artikler, når blot kilden er angivet.

Al virksomhed, som udøves af Vibe og Ole Larsen, sker i Rygstøttens regi eller som underleverandør til anden kursusudbyder. Al virksomhed, som udøves af personer uddannet af Ole Larsen, sker på disse personers eget ansvar.

Rygstøtten har erhvervsforsikring med produkt- og behandleransvar hos TRYG. Behandlerne arbejder selvstændigt og skal have egen forsikring.

Alfakinesiologi, klapmetoden og Hovedpineprogrammet er registrerede varemærker, som tilhører Ole Larsen og Rygstøtten ApS. Certificerede ALFAkinesiologer må reklamere med ALFAkinesioloogi og at de benytter Klapmetoden og Hovedpineprogrammet ved behandlinger. Der kræves licens og særlig aftale, når metoderne i ALFAkinesiologi bruges til foredrag, undervisning og uddannelse. 

Ovenstående juridiske informationer nævner vi blot for en sikkerheds skyld, da det ikke er udtryk for, at vi tidligere har haft problemer med tjenesteydelser og produkter. Desuden har vi aldrig modtaget en sur Smiley.

Vores mission er til enhver tid at levere de reneste produkter og de bedste serviceydelser uden bivirkninger. Desuden går vi ind for helbredelse frem for symptombehandling. Vi foretrækker forståelse og indsigt i krop og psyke frem for accept af uholdbare sundhedsteorier.

Vibe og Ole Larsen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk